‘Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar’ sempozyumu düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) koordinatörlüğünde ‘Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar’ sempozyumu düzenlendi.

TFF UÇK koordinatörlüğünce ‘Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar’ sempozyumu düzenlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF UÇK Başkanı Dr. Hakan Öncel, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Frans de Weger, FIFPRO (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu) Baş Hukuk Müşaviri ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Roy Wermeer, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üyesi ve CAS Hakemi Dr. Despina Mavromati ile Uluslararası Spor Avukatı Marcos Motta birer konuşma yaptı. Sempozyumda Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Futbol Gelişim Direktörlüğü, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Agah Ruşen Çetin, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Çelik, Genel Sekreter Taner Senseven, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeleri, kulüplerin hukuk temsilcileri ve davetliler de yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: “Kurullarımızın belirlenmesinde çok önemli kriterler getirdik”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, spor hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun önemine vurgu yaptı. Başkan Mehmet Büyükekşi, “Bugün burada Türk futbolunda yine bir ilki sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbol hukuku alanında dünyanın en iyi hukukçularıyla sizleri buluşturuyoruz. Futbol sektörünün gelişmesiyle kulüpler ve futbolcular arasındaki uyuşmazlıkların arttığını görmekteyiz. Uluslararası uyuşmazlıklarda FIFA Uyuşmazlık Çözüm kurullarının rolü gibi yerel düzeyde de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun önemli bir rolü var. Diğer kurullarımızın yanı sıra Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerinin belirlenmesinde çok önemli kriterler getirdik. Kurul üyelerinin en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olması, en az bir üyenin hakimlik veya savcılık alanında mesleki tecrübesi bulunması ve en az bir üyenin öğretim görevlisi olması gibi kriterlerimiz var. Ayrıca atama yapılırken üyelerin hukuk alanında veya spor hukuku alanında yüksek lisans mezunu olması, üyelerden en az birinin ceza hukuku alanında tecrübesi olması, en az bir üyenin kadın olması gibi tercih sebeplerini talimatlarla belirledik. Üyelerin tarafsız ve bağımsız olması gibi önemli kurallara yer verdik” ifadelerini kullandı.

“TFF tarihinde eşi ve benzeri olmayan bir sempozyumla dünyanın en iyi spor hukukçularına ev sahipliği yapıyoruz”

Başkan Mehmet Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti:

“Bildiğiniz üzere yerel uyuşmazlık çözüm kurulumuz, kararlarını FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde vermektedir. Kararlarda FIFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple siz değerli hukukçuları, TFF tarihinde eşi ve benzeri olmayan bu sempozyum ile futbol hukuku alanında dünyanın en iyi spor hukukçularına ev sahipliği yapıyoruz. Birbirinden değerli ve önemli hukukçular profesyonel futbolcu sözleşmesi dolayısıyla çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle en çok karşılaşılan sözleşmenin feshi halini uluslararası kararlar ışığında değerlendiriyor. Böylece siz değerli basın mensupları ve ilgili hukukçular, bu tecrübelerden faydalanma imkanına sahip oluyorsunuz.”

“Bu sempozyumun son derece faydalı olacağına yürekten inanıyorum”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sempozyum katılımcılarına da teşekkür ederek, “FIFA, UEFA ve sektöre ışık tutan kurumların değerli uzmanlarına sempozyumun gerçekleşmesinde katkısı olan FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı’na, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üyesi ve CAS Hakemi’ne, Uluslararası Futbolcular Birliği Baş Hukuk Müşaviri ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi’ne ve Uluslararası Spor Avukatı’na, Uyuşmazlık Çözüm Kurulumuza, Yönetim Kurulu üyelerimize ve TFF profesyonellerimize teşekkür ederim. Sempozyumun son derece faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

Dr. Hakan Öncel: “Sözleşmeler en hassas alanlardan birini oluşturmaktadır”

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Dr. Hakan Öncel, “Öncelikle davetimize icabet ederek, değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” cümleleriyle sözlerine başladı. Öncel, “Profesyonel futbol dünyası, her geçen gün karmaşıklaşan bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde yer alan futbolcuların, kulüplerin ve menajerlerin sözleşmesel alacaklarına ilişkin inceleme ve karar alma süreci, futbol endüstrisinin en kritik ve hassas alanlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye‘de, profesyonel futbol sözleşmelerine ilişkin temel kaynaklar Türkiye futbol Federasyonu (TFF) talimatlarıdır. Bu talimatlar elbette, FIFA tarafından belirlenen düzenlemelerle uyumlu olmalıdır. Bununla birlikte, yerel yargı kararları ve içtihatlar, belirsiz durumlarda ve uyuşmazlık çıktığında büyük önem taşır. Bu hususları, sayın katılımcılar geniş bir biçimde biraz sonra ele alacak” şeklinde konuştu.

“Bir dosya ortalama 3 aylık sürede karara bağlanıyor”

Hakan Öncel, ülkemizdeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun gelişimi hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

“Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 11 Nisan 2008 tarihinde, UÇK Talimatı’nın yürürlüğe girmesiyle görevini fiilen icra etmeye başlamış ve futbol yargısı içinde yerini almıştır. 2015’te kurulun münhasıran görevli olması hususu gündeme gelmiştir. Bunun üzerine o tarihte, tarafımdan hukuki bir mütalaa hazırlamam istenmesi üzerine, yapmış olduğum araştırmada, o tarihe kadar UÇK’nın işlevsiz kalmış olduğu tespit edilmiştir. Çünkü TFF’nin 29 Haziran 2011 tarihli Genel Kurulu’nda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurma mecburiyeti kaldırılmış ve en son bu konudaki karar ise bir gün önce 28 Haziran 2011 tarihinde verilmiştir. Tarihlerden de anlaşıldığı üzere, en son karar verildikten 1 gün sonra UÇK’ya başvurma mecburiyeti kalkmış ve 4 yıl bu konularda başvuru olmadığından kurul işlevini yitirmiştir. 25 Haziran 2015 tarihinde yapılan TFF genel kurulunda başvuru mecburiyeti kabul edilerek, kurul yeniden işlevsel hale getirilmiştir. Ancak anayasa mahkemesi 2019’dan geçerli olmak üzere başvuru zorunluluğunu iptal etmiştir. Böylece 2015-2019 arası dönemde uygulanan, “ilgili taraflarca oluşturulan hakem listesinden”, hakem seçilerek ihtilafların çözülmesi süreci sona ermiş ve o tarihten itibaren ve halen belirlenen kurul tarafından karar verilmeye başlamıştır. 2019’da başvuru zorunluluğunun sona ermesine rağmen, daha önceki dönemin aksine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu taraflarca tercih edilmeye başlanmıştır. Bunun sebebi, gerek genel mahkemelerin futbol konusunda özel ve teknik bilgiye sahip olmaması, gerekse davaların uzun sürmesidir. Kurulumuzda başvuru sayıları ve bir dosyanın ortalama 3 aylık sürede karara bağlanması, bu durumu teyit etmektedir.”

“Geçen yıl 502 dosya karara bağlandı, sadece 65’ine itiraz edildi”

UÇK Başkanı Dr. Hakan Öncel, gelen dosyalarla ilgili de şu bilgileri verdi. Öncel, “Geçen yıl toplam 502 adet dosya karara bağlanmış ve bunlardan 65 adedine tahkim kurulu nezdinde itiraz edilmiştir. Göreve başladığımız 1 yıllık dönemde vermiş olduğumuz kararların, sadece % 13’üne itiraz edilmiş, geriye kalan % 87 oranındaki karar ise taraflarca hukuka uygun görülmüş ve itiraz edilmeyerek kesinleşmiştir. Biraz önce izah etmeye çalıştığım ihtiyari başvuru yolu olmasına rağmen, uyuşmazlık çözüm kurulu’nun tercih edilmesinin temel sebebi bunlardır. Spor hukuku, özellikle futbol hukuku, sürekli olarak değişmektedir. Bu değişim ve gelişim sürecinde, futbol camiasının, hukukçuların ve karar vericilerin düzenli olarak bir araya gelmesi ve güncel konuları tartışması büyük önem taşımaktadır. Bugün bizleri onurlandıran değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla, futbolcuları ve kulüpleri yakından ilgilendiren fesih konularını ele alacağız. Bu tür etkinlikler, futbol camiasının bilgi birikimini artırırken, aynı zamanda mevcut hukuki sorunlara çözüm bulma sürecine de katkı sağlamaktadır. Verimli ve başarılı bir sempozyum olması dileğiyle, katılımlarınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Frans de Weger: “Burada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz”

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Frans de Weger ise böyle bir sempozyum düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür etti. Weger, “Türkiye Futbol Federasyonu’na çok teşekkür etmek istiyorum bizi buraya davet ettikleri için. Çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok güzel bir misafirperverlik gördük. Bu koordinasyonunuz ve organizasyonunuz için çok teşekkür ederim. Bence bugünkü konumuz çok önemli; sözleşmelerin feshi, ihtilaflar Bu konularda yazdığımız bir kitap da var yakın zamanda. Bu kitabın çalışmaları 2008 yılında başlamıştı. Uluslararası futbol alanında yaptığımız araştırmalarla bu alandaki uyuşmazlıklar üzerine çalıştık ve bu kitabı oluşturduk. Şu anda bulunduğum kurumun başkanı olarak burada olduğum için çok mutluyum. Eminim çok güzel bir gün olacak hepimiz için. Çok önemli konuşmacılar var. Hepsi kendi alanında uzman kişiler, hepsi futbolun bir parçası. Sabırsızlıkla bekliyorum yapacağımız oturumları. Eminim önemli tecrübe paylaşımları olacak. Tecrübelerimizi paylaşacağız. Bir kez daha beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Despina Mavromati: “Burada tanıdık yüzleri görmek çok güzel”

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurul Üyesi ve CAS Hakemi Dr. Despina Mavromati da çok heyecanlı olduğunu söyledi. Mavromati, “Burada sizlerle bulunduğumuz için ne kadar heyecanlı ve mutlu olduğumuzu belirterek başlamak istiyorum. Burada tanıdık yüzleri görüyor olmak çok güzel. Çeşitli tahkim hakemleri ve çeşitli meslektaşlarımızla burada yeniden bir araya geldik. Ben kendim bir avukat olarak İsviçre Lozan’da çalışmalarımı sürdürmekteyim. Spor tahkimi üzerine çalışıyorum. Lozan Hukuk Fakültesi mezunuyum ve spor tahkimi konusunda uzmanlaştım. 2015 yılında CAS’ın spor tahkim mahkemesinin bu alanda yürüttüğü çalışmalarda görev aldım. Yine aynı şekilde temyiz kurulu üyesiyim, CAS’da da hakem olarak çalışmaktayım. Oyuncu sözleşmeleri konusu çok geniş kapsamlı bir konu. Tekrar teşekkür etmek istiyorum ben kibar davetiniz için, burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Roy Vermeer: “TFF’yi bu sempozyum için tebrik ederim”

FIFPRO (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu) Baş Hukuk Müşaviri ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Roy Vermeer de, “TFF’ye teşekkür etmek istiyorum. TFF bünyesinde ilk defa böyle bir etkinlik yapıldığını duymak çok güzel. FIFPRO tarafını temsil etmekteyim. Son yıllarda Türk kulüpleriyle ilgili FIFA’da çok sayıda dava mevcut. Bu konuda sadece Türkiye’de değil, tüm dünyadan ihtilaflı örneklerle karşılıyoruz. Mümkün olduğunca az anlaşmazlık olduğunu isteriz. Davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Umarım FIFA, FIFPRO ve TFF için güzel bir adım olur. Umarım bugün burada konuşacağımız şeylerle, iş birliğimizi güçlendireceğimiz sürecin başlangıcını yapmış oluruz” temennisinde bulundu.

Marcos Motta: “9 yıl sonra Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutluyum”

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar’ın da avukatlığını yapan Uluslararası Spor Avukatı Marcos Motta ise 9 yıl sonra yeniden Türkiye’ye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Motta, “Türkiye Futbol Federasyonu’na davetleri için teşekkür ediyorum. Futbol konusunda çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere 9 yıl önce buraya gelmiştim. 9 yıl sonra yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum. Bugün sözleşmelerin feshi konusunu özellikle ele alacağız. Bunun sonuçları neler olabilir, bunu konuşacağız. Geçtiğimiz 10 yılda futbol çok değişti. 30 yıla yakın bu işteyim. Flamengo’da sportif direktörlük de yaptım. Bugünkü oturumda bir fesih durumu olacaksa şartlar ne olacak, sonuçları ne olacak bunları konuşacağız. 200’den fazla federasyon var. Hepsinin sözleşmelerde aynı standartta olması zor. Ben pratik uygulamadan örnekler vereceğim. Örneğin Neymar, çalıştığım sözleşmelerden biri, ondan detaylı bahsedeceğim. İlk sözleşmesi 3-4 sayfalıktı, PSG transferinde 100 sayfalık sözleşmesi vardı. İşler karmaşık olabilir. Önümüzdeki oturumları sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim çok faydalı olacaktır. TFF’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar Sempozyumu plaket ve forma takdiminin ardından UÇK Koordinatörü Av. Mahmut Can Büyükhatipoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan üç oturumla sona erdi. – İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir